Kalendarz Szachowy

Gdzie by tu zagrać w szachy?

Kalendarz zawiera informacje o 14 turniejach:
ostatnio dodane | wszystkie | zakończone turnieje | Dodaj nowy turniej | Linki | MAPA | Kontakt


drukuj komunikat


XXIV Memoriał pamięci Aleksandra Kubaszewskiego i Edwarda Kramka
REGULAMIN

I. Turniej pod patronatem Burmistrza Choszczna mgr Roberta Adamczyka.

I a. Cel rozgrywek:
L Propagowanie królewskiej gry w regionie, szczególnie wśród dzieci i młodzieży.
L Uczczenie pamięci dwóch choszczeńskich szachistów.
L Uzyskanie lub podwyższenie przez uczestników indywidualnych rankingów FIDE.

II. Organizatorzy:
L UKSz SKOCZEK Choszczno.
L Choszczeński Dom Kultury.

II a. Sponsorzy
L Urząd Miasta Choszczno.
L Starostwo Powiatowe w Choszcznie.
L Centrum Rekreacji i Sportu Choszczno.

III. Termin i miejsce rozgrywek:
L Memoriał zostanie rozegrany w dniach 4-5 października 2014 r. w Choszczeńskim Domu Kultury.
Początek gier od godz. 10:00
L Rejestracja do godziny 9:45!

Data Godzina Runda / przerwa
4 października 2014 Godz. 9:15-9:45 Rejestracja zawodników
4 października 2014 Godz. 10:00 Odprawa techniczna.
Otwarcie memoriału
4 października 2014 Godz. 10:15 Runda pierwsza
4 października 2014 Godz. 11:00 Runda druga
4 października 2014 Godz. 11:45-11:55 Przerwa na ciasto
4 października 2014 Godz. 12:00 Runda trzecia
4 października 2014 Godz. 12:50 Runda czwarta
4 października 2014 Godz. 13:35-14:35 Przerwa obiadowa
4 października 2014 Godz. 14:40 Runda piąta
4 października 2014 Godz. 15:30 Runda szósta
5 października 2014 Godz. 10:00 Runda siódma
5 października 2014 Godz. 10:55 Runda ósma
5 października 2014 Godz. 11:40 Przerwa na ciasto
5 października 2014 Godz. 11:50 Runda dziewiąta
5 października 2014 Godz. 12:35 Runda dziesiąta
5 października 2014 Godz. 13:20-13:30 Przerwa na ciasto
5 października 2014 Godz. 13:30 Runda jedenasta
5 października 2014 Godz. 15:00 Zakończenie turnieju


IV. Uczestnictwo i wpisowe:
L Obowiązuje wpisowe płatne gotówką na sali gier w dniu rozpoczęcia turnieju :
 seniorzy 30 zł,
 juniorzy do lat 18-tu (1996 i młodsi) oraz seniorzy pow lat 60.(rok 1954 i wcześniej) 25 zł.
L Wpisowe zawiera opłatę klasyfikacyjną FIDE.
L Zawodnicy dokonują wcześniejszego zgłoszenia :
 za pomocą strony internetowej na ChessarbiterPro,
 drogą elektroniczną : skoczek_choszczno@wp.pl
Zgłoszenia dokonywane w powyższy sposób przyjmowane są do dnia 3 października do godziny 15.00. i skutkują obniżeniem wpisowego o 5 zł.
L Liczba miejsc ograniczona do 70 osób.

V. System rozgrywek i tempo gry:
L System szwajcarski, 11 rund, kojarzenie komputerowe.
L Tempo gry: 15’+10’’ sekund za każde posunięcie
L Turniej zgłoszony do oceny rankingowej FIDE w szachach szybkich

VI. Punktacja i ocena wyników:
L Za zwycięstwo zawodnik otrzymuje 1 pkt, za remis 1/2pkt, a za przegraną 0 pkt.

VII. Sprawy sędziowskie:
L Sędziuje Paweł Partyka sędzia klasy pierwszej, nr licencji 04300011.
L Podczas rozgrywek obowiązują aktualne przepisy gry FIDE.
L Wszelkie spory rozstrzyga sędzia główny, którego decyzje są nieodwołalne.

VIII. Nagrody:
L Trzech najlepszych zawodników w kategorii OPEN otrzyma puchary.
L Gwarantowana nagroda za pierwsze miejsce wynosi 300 zł.
L Sześciu najlepszych zawodników otrzyma nagrody pieniężne. Ich wysokość zostanie podana najpóźniej przed rozpoczęciem czwartej rundy.
L Nagrody rzeczowe w klasyfikacji OPEN za miejsca VII-XV.
L Najlepszy junior otrzyma puchar.
L Trzech najlepszych juniorów otrzyma nagrody rzeczowe.
L Puchar i nagroda rzeczowa dla najlepszej juniorki.
L Nagroda dla najmłodszego zawodnika.
L Nagroda dla najstarszego zawodnika.
L Nagroda dla seniora pow. 60 lat.
L Nagroda dla najlepszego zawodnika z Choszczna.

Nagrody nie będą dublowane!
Warunkiem otrzymania nagrody jest jej osobisty odbiór przez zawodnika podczas ceremonii zamknięcia turnieju. W przeciwnym wypadku przypada następnemu w kolejności zawodnikowi.
Ostateczna liczba nagród zostanie podana przed rozpoczęciem 4 rundy, jednak nie będzie ona mniejsza niż podana w komunikacie.

IX. Wyżywienie
Na sali gier zorganizowany będzie bezpłatny bufet z napojami gorącymi, chłodnymi i słodyczami.

X. Uwagi końcowe.
Organizatorzy zapewniają sprzęt szachowy dla wszystkich uczestników.
Zawodnicy przyjeżdżają i uczestniczą w turnieju na własny koszt oraz ubezpieczają się we własnym zakresie. Organizatorzy nie odpowiadają za żadne szkody związane z udziałem zawodników w turnieju.
Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmian w niniejszym regulaminie.
Ostateczna interpretacja regulaminu należy do organizatora.

KOMITET ORGANIZACYJNY

Autor kalendarza nie ponosi odpowiedzialności za treści lub błędy zawarte w komunikatach. Najlepszym sposobem weryfikacji danych zawartych w komunikatach jest kontakt z organiatorem.

IA Rafał Siwik© 2004-2021