Kalendarz Szachowy

Gdzie by tu zagrać w szachy?

Kalendarz zawiera informacje o 14 turniejach:
ostatnio dodane | wszystkie | zakończone turnieje | Dodaj nowy turniej | Linki | MAPA | Kontakt


drukuj komunikat


XIII Turnieju Szachowego z okazji Narodowego Święta Niepodległości o Puchar Wójta Gminy Skomlin
Patronat: Wójt Gminy Skomlin - Grzegorz Maras.

Patronat medialny: Radio Ziemi Wieluńskiej.

Organizatorzy: Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Skomlinie, Wieluńskie Towarzystwo Szachowe "MAT" w Wieluniu.

Partnerzy: Urząd Gminy w Skomlinie, Zespół Szkół w Skomlinie, UKS Piątka Wieluń, Starostwo Powiatowe w Wieluniu, Stowarzyszenie Miłośników Ziemi Skomlińskiej.

Termin: 8 - 9 listopada 2014 r.

Miejsce: sala gimnastyczna Zespołu Szkół w Skomlinie.

Cel turnieju: popularyzacja sportu szachowego, umożliwienie podjęcia sportowej rywalizacji przez szachistów ziemi wieluńskiej, skomlińskiej i ościennych ośrodków szachowych.

System rozgrywek: szwajcarski, kojarzenie komputerowe przy użyciu programu chessarbiter, klasyfikacja końcowa ustalana będzie wg kryteriów: liczba zdobytych punktów, M-Buch., Buch., Progres, liczba zwycięstw.

Grupy turniejowe:
Grupa A - seniorzy oraz wszyscy juniorzy i juniorki z rank. min.1800(oraz Elo); w drodze wyjątku(decydują organizatorzy) - także juniorzy i juniorki z rankingiem min.1600 - osiem rund,P-40,czterdzieści min. na zawodnika,
http://www.chessarbiter.com/turnieje/2014/ti_5178/
Grupa B - wszystkie juniorki i juniorzy z rankingiem do 1600 oraz do lat 15
- osiem rund, P-40, czterdzieści minut na zawodnika,
http://www.chessarbiter.com/turnieje/2014/ti_5179/
Grupa C - dzieci (dziewczęta i chłopcy razem) o rankingu do 1250 oraz do lat 12
- dziewięć rund, P-30 - pół godziny na zawodnika.
http://www.chessarbiter.com/turnieje/2014/ti_5180/

Sędzia główny: Waldemar Wolniaczyk (Tel. 606657793)

Wpisowe: seniorzy 30 zł, juniorzy20 zł - płatne w dniu rozpoczęcia turnieju.

Uwaga!!!
W ramach wpisowego organizatorzy zapewniają w sobotę i w niedzielę posiłki.

Nagrody i wyróżnienia: puchary i statuetki, dyplomy dla wszystkich uczestników, nagrody rzeczowe w każdej grupie, nagrody specjalne; w każdej grupie turniejowej wyodrębnione zostaną dwie grupy nagrodowe - męska i żeńska .
Nagrody pieniężne w grupie A: I miejsce – 400 zł,II miejsce – 300 zł, III miejsce – 200 zł,IV miejsce - 150 zł,V miejsce – 100 zł,VI miejsce – 80zł. Nagrody finansowe dla dwóch najlepszych kobiet: I miejsce - 150zł,II miejsce - 100 zł. Nagrody finansowe nie są łączone z nagrodami rzeczowymi.
Ponadto wśród uczestników turnieju zostaną rozlosowane nagrody rzeczowe, w tym rower o wartości min. 300 zł.

Zgłoszenia: w terminie do 6 listopada 2014 r. do godziny 15.oo przyjmuje sekretariat Zespołu Szkół w Skomlinie, Tel., fax. 0-43 8426969 lub pocztą elektroniczną na adres: wwolniaczyk@gmail.com - należy podać imię i nazwisko, reprezentowaną placówkę, kategorię i ranking.
Można dokonać zgłoszenia na stronie www.chessarbiter.com

Przepisy: w turnieju obowiązują przepisy PZSzach.

Uwagi końcowe:
1. odpowiedzialność za pobyt na turnieju dzieci i młodzieży niepełnoletniej ponoszą rodzice i opiekunowie; dojazd i powrót oraz ubezpieczenie organizowane są przez zawodników i ich opiekunów we własnym zakresie,
2. interpretacja powyższego komunikatu należy wyłącznie do organizatorów.
3. organizatorzy gorąco proszą uczestników o zmianę obuwia przed wejściem na salę gry
4. istnieje możliwość zapewnienia noclegu z dnia 8 na 9.11.2014 r. oraz posiłków – kolacja 8.11 oraz śniadanie 9.11 (suchy prowiant) - (opłata ok. 25zł), Zainteresowanych prosimy o rezerwowanie noclegu podczas zgłaszania uczestnictwa w turnieju w terminie do 5.11.2014 r. z jednoczesnym podaniem telefonu kontaktowego.

Harmonogram organizacji turnieju

8.11.2014 r. - do godz. 13.30 potwierdzenie obecności
13.00 - 13.30 - wpłata wpisowego, weryfikacja list startowych,
13.30 - uroczyste rozpoczęcie turnieju,
13.40 - rozpoczęcie pierwszej rundy,
16.20 - 16.45 - podwieczorek,
16.45 - 19.30 - rundy trzecia i czwarta.

9.11.2014 r. - 9.30 - 12.20 - rundy piąta i szósta oraz siódma w gr. C
12.20 - 12.45 - obiad,
12.45 - 15.45 - rundy końcowe,
16.15 - 17.00 - zakończenie turnieju.

Autor kalendarza nie ponosi odpowiedzialności za treści lub błędy zawarte w komunikatach. Najlepszym sposobem weryfikacji danych zawartych w komunikatach jest kontakt z organiatorem.

IA Rafał Siwik© 2004-2021