Kalendarz Szachowy

Gdzie by tu zagrać w szachy?

Kalendarz zawiera informacje o 14 turniejach:
ostatnio dodane | wszystkie | zakończone turnieje | Dodaj nowy turniej | Linki | MAPA | Kontakt


drukuj komunikat


Komunikat organizacyjny
Otwarte Mistrzostwa Wałbrzycha w Szachach
pod Honorowym Patronatem dr Romana Szełemeja Prezydenta Miasta Wałbrzycha
pamięci Mariana Pyrzyńskiego

1. Organizator : Paweł Kowalczyk 665-515-075 e-mail pawelkowalczyk1992@gmail.com

2. Współorganizatorzy: DZSzach, UM Wałbrzych

3. Cel turnieju: Uczczenie pamięci wielkiego człowieka jakim był Marian Pyrzyński, animator szachów w Wałbrzychu, wieloletni działacz, organizator turniejów, prezes MKSz Hetmana Wałbrzych. Popularyzacja "Królewskiej Gry" W powiecie Wałbrzyskim. Nawiązywanie sportowej rywalizacji wśród, dorosłych dzieci i młodzieży.

4. Sponsorzy: TWS Wałbrzych, Glassnet Recycling Wałbrzych, DZSzach

5. Termin i miejsce rozgrywek: 15 listopada 2014r Park Wielokulturowy – Stara Kopalnia

6. System zawodów oraz tempo gry: Zawody zostaną rozegrane systemem Szwajcarskim na dystansie 9 rund tempem gry 15 min

7. Sędziowanie: Sędzią Głównym turnieju będzie FA Stefan Hałubek sędzią rundowym będzie Paweł Kowalczyk(III kl. Sędz.)

8. Udział w Mistrzostwach, zgłoszenia: W turnieju udział może wziąć każdy pod warunkiem uiszczenia opłaty wpisowego; Seniorzy powyżej 18 lat =20zł Juniorzy do 18 lat =10zł. Ilość miejsc jest ograniczona do 150, decyduje kolejność zgłoszeń na adres e-mail pawelkowalczyk1992@gmail.com, bądź na stronie http://chessarbiter.com/turnieje/2014/ti_4789/ , bądź w dniu zawodów w przypadku wolnej ilości miejsc.

9. Nagrody:

Klasyfikacja Open
I- 750zł+puchar
II- 500zł
III-400zł
IV-300zł
V- 200zł
VI-100zł
VII-IX-80zł, X-XII-70zł, XIII-XV-50zł

Klasyfikacja Juniorów :
do lat 18 I- 80zł + puchar + medal II- 70zł + medal III- 50zł + medal
do lat 14 I- 60zł + puchar + medal II- 50zł + medal III- 40zł + medal
do lat 10 I- 50zł + puchar + medal II- 30zł + medal III- 20zł + medal

Klasyfikacja Kobiet:
I – 80 zł + puchar II – 70 zł III - 50zł

Klasyfikacja Seniorów powyżej 50 lat (50+)
I – 80 zł + puchar II - 70 zł III – 50zł

Nagroda dla najlepszego niepełnosprawnego – 50 zł

Nagrody dla zawodników w klasyfikacji rankingowej:
do rankingu 2000- 80zł
do rankingu 1800- 70zł
do rankingu 1600- 50zł
do rankingu 1400- 30zł
do rankingu 1200- 20zł

Nagród nie można łączyć – co oznacza, iż każdy zawodnik może otrzymać tylko 1 nagrodę!
Łączna pula nagród = 4000zł

10. Harmonogram turnieju:
9:00-9:45 – przyjazd zawodników, zapisy, potwierdzanie zgłoszeń, uiszczanie opłaty startowej(wpisowego)
10:00 – Uroczyste otwarcie Mistrzostw
10:05-10:35 – I runda
10:40-11:10 – II runda
11:15-11:45 – III runda
11:50-12:20 – IV runda
12:25-12:55 – V runda
13:00-13:30 – Przerwa obiadowa
13:35-14:05 – VI runda
14:10-14:40 – VII runda
14:45-15:15 – VIII runda
15:20-15:50 – IX runda
16:20- Uroczyste zakończenie Mistrzostw

11. Postanowienia końcowe :
- zawodnicy ubezpieczają się na koszt własny,
- ostateczna interpretacja komunikatu należy do organizatora,
- organizator zastrzega sobie prawo do zmian w niniejszym komunikacie.
- osoby niepełnoletnie winny pozostać pod opieką rodziców, opiekunów, bądź trenerów
- osoby, które chcą wziąć udział w turnieju i zapiszą się, ale do godziny 9:45 nie pojawią się by potwierdzić udział w turnieju zostają skreślone z listy uczestników !
- osoby, które dopiszą się po godzinie 9:45 zostaną dopuszczone do Mistrzostw od II rundy !

Autor kalendarza nie ponosi odpowiedzialności za treści lub błędy zawarte w komunikatach. Najlepszym sposobem weryfikacji danych zawartych w komunikatach jest kontakt z organiatorem.

IA Rafał Siwik© 2004-2021