Kalendarz Szachowy

Gdzie by tu zagrać w szachy?

Kalendarz zawiera informacje o 13 turniejach:
ostatnio dodane | wszystkie | zakończone turnieje | Dodaj nowy turniej | Linki | MAPA | Kontakt


drukuj komunikat


Regulamin Otwartego Turnieju Szachowego "Jesienny Gambit" odbywającego się w Czarnej Wodzie w dniu 22.11.2014 r.

CEL IMPREZY:
Popularyzacja gry szachowej wśród dzieci, młodzieży i dorosłych, podnoszenie umiejętności szachowych uczestników, integracja środowiska poprzez zmagania sportowe. Promocja gminy Czarna Woda.
ORGANIZATORZY: Zygmunt Dorau przy współudziale Urzędu Miejskiego w Czarnej Wodzie oraz grona sponsorów.

TERMIN I MIEJSCE:
22.11.2014. r. (sobota), Rozpoczęcie turnieju godz. 9.30
Świetlica Miejska "Kulturalnia" ul. Mickiewicza 2 Czarna Woda.

WARUNKI UCZESTNICTWA:
- w turnieju mogą uczestniczyć mieszkańcy gminy Czarna Woda oraz goście,
- wpisowe - juniorzy 5 zł (do lat 19), seniorzy 10 zł, wpisowe przeznaczone jest w całości na organizację turnieju.
Zapisy do turnieju odbywają się za pomocą poczty elektronicznej: adres zydio@op.pl lub strony internetowej chessarbiter: http://www.chessarbiter.com/turnieje/2014/ti_5324/ do 21.11 godz 20.00 oraz w dniu turnieju w godz. od 9.00 do 9.20 do wyczerpania miejsc.

Ze względu na ograniczenia techniczne organizator prosi o zapisywanie się drogą elektroniczną pod wyżej podanymi adresami lub wcześniejszą informację pod nr tel 500-205-850.

SYSTEM ROZGRYWEK:
turniej zostanie przeprowadzony systemem szwajcarskim na dystansie 9 rund , 15 minut dla zawodnika na partię, kojarzenie komputerowe.
Sędzią turnieju jest Pan Albin Kiedrowski, sędzia kl I

KLASYFIKACJA:
wygrana 1 punkt; remis 0,5 punktu; przegrana 0 punktu. Przy jednakowej ilości punktów o miejscu decydują w kolejności: wartościowanie w/g Buchholtza, ilość wygranych, progresja.

NAGRODY:
organizatorzy fundują nagrody rzeczowe lub finansowe dla 3 najlepszych zawodników turnieju (pod warunkiem uczestnictwa min. 5 zawodników w danej kategorii) oraz dyplomy w następujących kategoriach:
- uczniowie szkoły podstawowej,
- uczniowie gimnazjum,
- uczniowie szkół ponadgimnazjalnych
- pozostali zawodnicy (open) - w tej grupie oprócz zwycięzców turnieju wyróżnieni zostaną też zawodnicy do II kategorii szachowej włącznie wg PZSZACH.

Zwycięzcy turnieju w kategorii open zostaną uhonorowani nagrodami finansowymi odpowiednio do zajętych miejsc: 120zł, 100zł, 80zł.

Zawodnik nie może otrzymać nagród w różnych kategoriach
Specjalne nagrody dla najlepszych zawodników z gminy Czarna Woda w kategoriach szkoły podstawowej, gimnazjum i szkoły ponadgimnazjalne.

INFORMACJE DODATKOWE:

• Zawodnicy przyjeżdżają na własny koszt, oraz ubezpieczają się we własnym zakresie.
• Każde dziecko powinno być pod opieką pełnoletniego opiekuna.
• W czasie gry na sali obowiązuje cisza i stosowanie się do zaleceń sędziego.
• Organizatorzy zapewniają dodatkowo napoje, herbatę, kawę, ciasto.
• Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do nieodpłatnego wykorzystywania w celach informacyjnych i promocyjnych materiałów zrealizowanych podczas turnieju, a w szczególności zdjęć przedstawiających uczestników.
• Zgłoszenie do turnieju jest równoznaczne z akceptacją treści regulaminu.
• Zastrzegamy prawo zmian w regulaminie bez podania przyczyny. Interpretacja regulaminu należy do organizatora.
• Szczegółowych informacji udziela Zygmunt Dorau tel. 500-205-850.

Autor kalendarza nie ponosi odpowiedzialności za treści lub błędy zawarte w komunikatach. Najlepszym sposobem weryfikacji danych zawartych w komunikatach jest kontakt z organiatorem.

IA Rafał Siwik© 2004-2021