Kalendarz Szachowy

Gdzie by tu zagrać w szachy?

Kalendarz zawiera informacje o 12 turniejach:
ostatnio dodane | wszystkie | zakończone turnieje | Dodaj nowy turniej | Linki | MAPA | Kontakt


drukuj komunikat


Centrum Kultury w Łęcznej, Lubelski Klub Szachowy i Związek Zawodowy „Kadra” Lubelski Węgiel „Bogdanka” S.A. zapraszają na VI Turniej Szachowy o "Kordzik Górniczy" Łęczna 2014
7 grudnia 2014 o godz. 9:00 w Centrum Kultury w Łęcznej ul. Obrońców Pokoju 1

REGULAMIN VI Turnieju Szachowego o „Kordzik Górniczy” Łęczna 2014


1. CEL IMPREZY
- celem imprezy jest popularyzacja i rozpowszechnianie gry w szachy w środowisku miasta i mieszkańców powiatu łęczyńskiego, gry posiadającej wielkie walory wychowawcze, rekreacyjne i intelektualne jako atrakcja spędzania wolnego czasu po pracy.
- włączenie się w program obchodów Barbórki
- wyłonienia zwycięzcy Turnieju

2. PATRONAT STRATEGICZNY
- Lubelski Węgiel „Bogdanka” S.A. w Bogdance
- Związek Zawodowy „KADRA” Lubelski Węgiel „Bogdanka” S.A.

3. ORGANIZATOR
- Centrum Kultury w Łęcznej
- Lubelski Klub Szachowy

4.WARUNKI UCZESTNICTWA
- w Turnieju mają prawo uczestniczyć wszyscy chętni zgłoszeni w terminie i zaakceptowani przez Organizatora.

5. TERMIN I MIEJSCE ROZGRYWEK
- 7 grudnia 2014 r. Centrum Kultury w Łęcznej ul. Obrońców Pokoju 1
- odprawa techniczna o godz. 9.00
- start godz.10.00

6. ZGŁOSZENIA I INFORMACJA
- uczestnicy z Łęcznej i powiatu łęczyńskiego zgłaszają swój udział w Turnieju w Centrum Kultury w Łęcznej do 5 grudnia 2014 r. pod adresem mailowym: info@ck.leczna.pl a w przypadku wolnych miejsc na 30 minut przed turniejem.
- uczestnicy z poza powiatu łęczyńskiego zgłaszają swój udział pod adresem:
http://chessarbiter.com/turnieje/2014/ti_4818/
lub zbyszek.pyda@gmail.com( ilość miejsc ograniczona)

7.WPISOWE
- uczestnicy z terenu Łęcznej i powiatu łęczyńskiego - 10 zł
- pozostali - 20 zł
- do lat 7 (rocznik 2007 i młodsi) zwolnieni z opłat
- wpisowe przyjmowane będzie w dniu Turnieju do godz. 9.45

8. SPOSÓB ROZGRYWEK
Turniej przeprowadzony będzie systemem szwajcarskim na dystansie siedmiu rund w tempie 15 minut dla zawodnika.
a) klasyfikacja indywidualna
- suma punktów z gry
- punktacja pomocnicza
- ilość zwycięstw
- wynik bezpośredniego spotkania

9. NAGRODY I WYRÓŻNIENIA
- nagroda główna – Kordzik Górniczy ufundowany przez Związek Zawodowy „Kadra” Lubelski Węgiel „Bogdanka” S.A.
- nagrody rzeczowe i dyplomy dla najlepszych zawodników Turnieju ufundowane przez Lubelski Węgiel „Bogdanka” S.A. i Związek Zawodowy „Kadra”
- Puchar Starosty Łęczyńskiego dla najlepszego zawodnika Turnieju z powiatu łęczyńskiego
- Puchar Burmistrza Łęcznej dla najlepszego zawodnika miasta i gminy Łęczna
- Puchary (miejsca I-III) Prezesa Lubelskiego Klubu Szachowego w kategorii do lat 10
- Puchary (miejsca I-III) Prezesa Lubelskiego Klubu Szachowego w kategorii do lat 14
- Puchar Dyrektora Centrum Kultury w Łęcznej dla najlepszej juniorki do lat 18
- ponadto Organizatorzy przewidują liczne nagrody i upominki oraz dyplomy w kategoriach juniorskich

10. UWAGI KOŃCOWE
a. Organizator zapewnia sprzęt szachowy
b. w rozgrywkach obowiązują aktualne przepisy PZSzach i FIDE
c. zwycięzca nie może otrzymać dwóch nagród
d. „Kordzik Górniczy” nie może być przyznany dotychczasowym laureatom tej nagrody
e. ostateczna interpretacja Regulaminu Turnieju leży w gestii Organizatora i sędziego Turnieju
f. Organizator zapewnia ciastka, kawę i herbatę.

11.OGŁOSZENIA

Regulamin umieszczony na tablicy ogłoszeń w Centrum Kultury w Łęcznej oraz na stronie internetowej: Lubelskiego Klubu Szachowego, Centrum Kultury, Urzędu Miejskiego, Starostwa Powiatowego i innych.

Organizatorzy

Autor kalendarza nie ponosi odpowiedzialności za treści lub błędy zawarte w komunikatach. Najlepszym sposobem weryfikacji danych zawartych w komunikatach jest kontakt z organiatorem.

IA Rafał Siwik© 2004-2021