Kalendarz Szachowy

Gdzie by tu zagrać w szachy?

Kalendarz zawiera informacje o 14 turniejach:
ostatnio dodane | wszystkie | zakończone turnieje | Dodaj nowy turniej | Linki | MAPA | Kontakt


drukuj komunikat


TURNIEJE P-7min+2s/ruch – 10 rund
Wałbrzyski Ośrodek Kultury
ul. Broniewskiego 65a Wałbrzych (dzielnica Piaskowa Góra)


1. TERMINY GRY:
Pierwszy turniej w dniu 12 września 2014 r., pozostałe w każdy piątek.
Godzina: 16.oo – 19.30

2. UCZESTNICTWO:
Uczestniczyć mogą wszyscy chętni, bez wpisowego.

3. CEL ROZGRYWEK:
Celem rozgrywek jest popularyzacja gry szachowej w naszym okręgu i dalsza integracja członków klubu WOK Wałbrzych. W związku z tym zaleca się członkom uczestnictwa we wszystkich turniejach, co pozwoli na podniesienie poziomu gry w szczególności w rozgrywkach drużynowych.

4. SYSTEM GRY:
Tempo: P-7'+2”/ruch, ilość rund: 10.
Kojarzenie i kolory gry będą znane z chwilą zamknięcia listy startowej. Przykład: nr 6 gra kolejno z nr: 5, 1, 3, 9, 13, 7, 8, 4, 2, 14, przy udziale 16 lub więcej uczestników (podkreślenie kolor czarny).

5. KLASYFIKACJA:
W poszczególnych turniejach:
a. według zdobytych punktów „p” skorygowanych od skrócenia czasu i pauz (patrz Uwagi pkt 2.), przy równości o wyższym miejscu decyduje wyższy średni ranking przeciwników;
b. według postępu k x (R-800), wyliczanego wg wzoru k= p – n (R + 400 -Rc):800, gdzie p- ilość zdobytych punktów, n- ilość rund, Rc- średni ranking przeciwników.
Prowadzona będzie również klasyfikacja GRAND PRIX 10, składająca się z 10 turniejów w obu wyżej wymienionych klasyfikacjach. O miejscu decyduje suma punktów przyznanych według kryteriów: I m. - 10 pkt., II – 8 pkt., III – 6 pkt., IV – 5 pkt., V – 4 pkt., VI – 3 pkt., VII – 2 pkt. VIII – 1 pkt.

6. NAGRODY:
Po rozegraniu każdego turnieju (w obu klasyfikacjach) zwycięzcy otrzymują upominki. W klasyfikacji GRAND PRIX 10 przewiduje się co najmniej po sześć nagród.
Wysokość i ilość nagród w poszczególnych turniejach i GRAND PRIX 10 uzależniona będzie od frekwencji i poziomu rankingowego czołowych zawodników.

7. UWAGI:
1. Obowiązują Przepisy Gry FIDE i Kodeks Polskiego Związku Szachowego.
2. Definicje do korekty zdobytych punków „p”:
a. skrócenie czasu – zawodnik z wyższym rankingiem może skrócić czas na swoim zegarze (max. o 5 min.) otrzymując po 0,03 za każda skróconą minutę (przeciwnikowi odejmuje się tę wielkość);
b. za pauzowanie z braku przeciwnika otrzymuje się średnią zdobytych punktów z gry, za walkower otrzymuje się średnią zdobytych puntów z gry pomnożone przez Rc dzielone przez ranking zawodnika oddającego walkower.
3. Zawodnicy bez rankingu ELO otrzymują ranking: z I kat. - 1825, z II kat. - 1650, z III kat. - 1500, z IV kat. - 1350, z V kat. - 1200. Uczestnik bez kategorii deklaruje wysokość rankingu według własnego uznania, nie niższym niż 1200.
4. Po pierwszym turnieju zostaną obliczone nowe rankingi, do celu tego cyklu turniejów, według wzorów: R2=R+40k dla drugiego turnieju, R3=R2+30k dla trzeciego turnieju, R4=R3+25k, R5=R4+20k i następne R6,7...=R5,6...+15k.
5. Maksymalna ilość uczestników 30, zgłoszenia Kazimierz Bieliński tel. 699 981 712.

Autor kalendarza nie ponosi odpowiedzialności za treści lub błędy zawarte w komunikatach. Najlepszym sposobem weryfikacji danych zawartych w komunikatach jest kontakt z organiatorem.

IA Rafał Siwik© 2004-2021