Kalendarz Szachowy

Gdzie by tu zagrać w szachy?

Kalendarz zawiera informacje o 14 turniejach:
ostatnio dodane | wszystkie | zakończone turnieje | Dodaj nowy turniej | Linki | MAPA | Kontakt


drukuj komunikat


KOMUNIKAT ORGANIZACYJNY
XXI GWIAZDKOWEGO TURNIEJU SZACHOWEGO DZIECI I MŁODZIEŻY
POD PATRONETEM DYREKTORA MIEJSKIEGO OŚRODKA KULTURY W OLKUSZU

1. ORGANIZATORZY
• Miejski Ośrodek Kultury w Olkuszu
• UKS Czarny Koń Olkusz

2. CEL TURNIEJU
• Umożliwienie nawiązania kontaktów sportowych dzieci i młodzieży.
• Popularyzacja sportu szachowego.
• Wymiana doświadczeń sportowych, szkoleniowych i organizacyjnych.

3. SPONSORZY
• Alior Bank S.A.
• BOLTECH Sp. z o.o.
• ZGH BOLESŁAW S.A.
• PZU S.A.
• PCPR w Olkuszu

4. TERMIN I MIEJSCE
• Turniej rozegrany zostanie w dniu 13 grudnia 2014 r. w Miejskim Ośrodku Kultury w Olkuszu, ul. Fr. Nullo 29.
• Weryfikacja list startowych w dniu zawodów w godzinach 8.00 – 9.30.
• Uroczyste otwarcie XXI Gwiazdkowego Turnieju Szachowego Dzieci i Młodzieży odbędzie się o godz. 10.00 w sali kinowej MOK.

5. WARUNKI UCZESTNICTWA
• Dokonanie zgłoszenia na adres wejszach@wp.pl z podaniem nazwiska i imienia zawodnika, pełnej daty urodzenia, nazwy klubu, kategorii szachowej oraz potwierdzeniem opłaty wpisowego
• Wpłacenie wpisowego w wysokości 30 zł na konto klubu UKS Czarny Koń Olkusz nr 18 2490 0005 0000 4500 1673 3233 do dn. 05.12.2014. Po w/w terminie wpisowe będzie przyjmowane wyłącznie w biurze zawodów w dniu rozgrywek w wysokości 50zł.
• Instytucje delegujące (kluby, rodzice itp.)są odpowiedzialni za ubezpieczenie zawodników.

6. SYSTEM ROZGRYWEK
• Turniej indywidualny, system szwajcarski.
• Podział na 4 grupy:
 Grupa „A” – dziewczęta i chłopcy ur. w roku 2007 i młodsi
 Grupa „B” – dziewczęta i chłopcy ur. w roku 2005 i młodsi
 Grupa „C” – dziewczęta i chłopcy ur. w roku 2003 i młodsi
 Grupa „D” – dziewczęta i chłopcy ur. w roku 2001 i młodsi
• Tempo gry 2 x 15 minut.
• Ilość rund – 9.
• Planowane zakończenie turnieju i wręczenie nagród godzina 16.00 – 16.30

7. NAGRODY
• PULA NAGRÓD w Turnieju – ponad 10 000,00 zł! 1 miejsce w grupie – 400 zł + puchar!
W klasyfikacji dziewcząt – 200 zł + puchar. Nagrody mogą być łączone.
• W każdej grupie prowadzona będzie oddzielna klasyfikacja dla dziewcząt i chłopców.
• Pełna lista sponsorów i szczegółowy podział nagród zostanie podana w dniu rozpoczęcia zawodów.
• Każdy uczestnik otrzyma paczkę mikołajkową.
• Nagrody specjalne m.in. dla najmłodszego i najmłodszej zawodniczki.
• Informacje telefon: 601 875 129 – Waldemar Czarnota – kierownik turnieju.
• www.akademiakarpova.olkusz.pl www.mok.olkusz.pl ;


POSTANOWIENIA KOŃCOWE
W turnieju obowiązują postanowienia Kodeksu Szachowego PZSzach.
Turniej zgłoszony do oceny rankingowej FIDE!
Nagrody nie odebrane osobiście w trakcie ceremonii zakończenia turnieju przechodzą na organizatora.
Organizatorzy zastrzegają sobie prawo ostatecznej interpretacji niniejszego komunikatu.
Gośćmi imprezy będą : TV, radio i prasa.

Serdecznie zapraszamy wszystkich miłośników gry szachowej!
Ze sportowym pozdrowieniem
organizatorzy

Autor kalendarza nie ponosi odpowiedzialności za treści lub błędy zawarte w komunikatach. Najlepszym sposobem weryfikacji danych zawartych w komunikatach jest kontakt z organiatorem.

IA Rafał Siwik© 2004-2021