Kalendarz Szachowy

Gdzie by tu zagrać w szachy?

Kalendarz zawiera informacje o 14 turniejach:
ostatnio dodane | wszystkie | zakończone turnieje | Dodaj nowy turniej | Linki | MAPA | Kontakt


drukuj komunikat


REGULAMIN TURNIEJU SZACHOWEGO o Puchar Prezesa Spółdzielni Mieszkaniowej "Zacisze"

Cele turnieju
Popularyzacja gry w szachy w środowisku.
Podniesienie poziomu gry, rozwój intelektualny dzieci i młodzieży i dorosłych.
Propagowanie zasad fair – play (umiejętność bycia zwycięzcą lub zwyciężonym).
Ujawnianie oraz rozwijanie zainteresowań i uzdolnień dzieci i młodzieży.
Stworzenie atmosfery zdrowej rywalizacji i współzawodnictwa.

Organizatorzy
Spółdzielnia Mieszkaniowa "Zacisze"
Sekcja szachowa MKS "Pogoń" Oleśnica

Czas i miejsce turnieju
Turniej odbędzie się 26 lipca 2015 r. od godz. 10.00 w budynku Spółdzielni Mieszkaniowej "Zacisze" ul. Kochanowskiego 5 Oleśnica

Uczestnicy
W turnieju może uczestniczyć każdy
W turnieju planowany jest podział na kategorie wiekowe:
Kategoria Juniorzy – do 15 roku życia
Kategoria Amatorzy- bez przynależności klubowej, bez rankingu i bez kategorii szachowej
Kategoria Gracze klubowi – zawodnicy zrzeszeni w klubach (posiadający ranking)
Uczestnicy zgłaszają do turnieju 26 lipca 2015 r. u sędziego głównego przed turniejem

Zasady gry
Turniej rozegrany systemem szwajcarskim na dystansie 7 rund, przy tempie 15 minut na zawodnika. (Możliwa jest zmiana systemu rozgrywek zależnie od ilości zgłoszeń.)
Kolejność zawodników ustala się na podstawie ilości zdobytych punktów. W razie ich równości o zajętych miejscach decydują kolejno:
średni Buchholz,
Buchholz,
ilość zwycięstw,
progres.
Kwestie sporne rozstrzyga Sędzia Główny – Artur Paprocki.

Nagrody
Za miejsca 1 w poszczególnych grupach puchar, dyplom, i nagroda rzeczowa, za pozostałe miejsca nagrody rzeczowe i dyplomy uczestnictwa. Organizatorzy przewidują również nagrodę dla najlepszej kobiety.
Postanowienia końcowe
Ostateczna interpretacja Regulaminu należy do Organizatora.
Serdecznie zapraszamy !

Autor kalendarza nie ponosi odpowiedzialności za treści lub błędy zawarte w komunikatach. Najlepszym sposobem weryfikacji danych zawartych w komunikatach jest kontakt z organiatorem.

IA Rafał Siwik© 2004-2021